Spasoje Mihić
   
         
 
 
 
Predsednik kompanije

P R O D A J A

A D M I N I S T R A C I J A
T E H N I Č K A     P O D R Š K A
Milorad Mićić
Nadezda Maljković
Vojislav Josimović
Menažer prodaje
Poslovni sekretar
Vodeći servis inženjer
Dragan Jovanović
M A R K E T I N G
Zoran Srdanović
Brankica Zajić
Menažer prodaje
brankica.zajic@global-ta.com
Servis inženjer
Siniša Mihić
Mr Ph. Direktor Marketinga
Nenad Lazarević
Jelena Mihić
Menažer prodaje
Servis inženjer
Jovan Matić
Marketing Menadžer
Dušan Pešić
Savetnik za farmaciju
S P O LJ N A    T R G O V I N A
Servis inženjer
Predrag Kražić
Zoran Milovanović
Goran Radosavljević
Savetnik za farmaciju
Menadžer spoljne trgovine
Servis inženjer
telefoni: +381 / 11 / 322 9989, 334 7527   fax: + 381 / 11 / 334 7520
Adresa:  Beogradska 39/VI   11000 Beograd    Srbija