MEDICINSKA OPREMA      
           
   
   
 
 Spacelabs Medical · · · · · · · · · · ·
 
MONITORING ZA:
 
   
Kardiologiju | Kardiohirurgiju | Intenzivnu negu| Neonatološku Intenzivnu negu| Post Intenzivnu
 
   
negu| Operacione sale | Portabl | Centrale
 
   
MONITORING ZA PORODILIŠTA:
 
   
MOM | kombinovani monitor za praćenje rada funkcija majke i fetusa| (CTG)
 
   
SPACELABS MREŽNA OPREMA:
 
   
FLEXPORT | konektor ka aparatima drugih proizvođača | ...,respiratorima, infuzionim
 
 
 
 
pumpama,...
 
 
 
 
WINDNA | softver za povezivanje SL mreže sa LABORATORIJAMA, RADIOLOGIJOM,
 
 
 
 
INTENZIVNOM NEGOM, NEONATOLOŠKOM INTENZIVNOM NEGOM, POSTINTENZIVNOM
 
 
 
 
NEGOM|
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
             
             
     
· · · · · Adresa | Telefon/ FAX | E mail | © 2007 GTA · · · · ·