MEDICINSKA OPREMA      
           
 
 Varian Medical Systems · · · · · ·
 
| Linearni akceleratori 4-24 MeV |
   
   
| Simulatori |
     
   
| Brahiterapija |
     
   
| 3D računarski sistem za planiranje tretmana pacijenata |
     
   
| Računarsko evidentiranje i rukovođenje podacima pacijenata |
 
   
| Rentgen cevi |
     
           
           
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
 
 
     
 
 
       
 
 
       
           
             
             
     
· · · · · Adresa | Telefon/ FAX | E mail | © 2007 GTA · · · · ·